ABONA'T

Per donar-se d’alta, cal estar exempt de deutes amb la instal·lació.

L’import de la matrícula i del primer pagament s’haurà d’abonar en efectiu (no acceptant bitllets de més de 100€) o targeta en el moment de realitzar l’alta. S’ha de presentar el DNI i el certificat de titularitat de compte. El pagament del primer mes estarà en funció de la data d’alta:

Dels dies 1 a 14 100% de la quota

Dels dies 15 a 31 50% de la quota

ABONAMENTS ÚNICS 

Individual adult (mensual) 41,47€

Infantil de 6 a 15 anys, només piscina (mensual) 22,20€

Infantil de 6 a 15 anys, inclou activitats dirigides (mensual) 30,53€

Individual infantil de 16 a 17 anys (mensual) 30,53€

Individual gent gran (mensual) 30,53€

Franja horària (mensual) 27,18€

Familiar 2 membres (mensual) 76,14€

Familiar 3 membres (mensual) 84,84€

Familiar 4 o més membres (mensual) 96,89€

ABONAMENTS D'ESTIU

Individual adult (mensual) 52,90€

Individual infantil (mensual) 38,96€

Individual gent gran (mensual) 38,96€

Familiar 2 membres (mensual) 97,20€

Familiar 3 membres (mensual) 108,40€

Familiar 4 o més membres (mensual) 125,68€

QUOTA EXCEDÈNCIA

Excedència estiu Individual adult (mensual) 15,19€

Excedència estiu Infantil / jubilat (mensual) 11,41€

Excedència estiu Familiar (mensual) 25,76€

Excedència tot l'any (mensual) 4,82€

ENTRADES PUNTUALS

Entrada puntual piscina adult 8,58€

Entrada puntual piscina infantil 6,23€

Entrada puntual piscina agent gran 6,23€

Els pagaments següents es domiciliaran mensualment entre el dia 1 i 5 del mes en curs per domiciliació bancària.

Per gaudir dels descomptes familiars s’haurà de presentar la documentació corresponent acreditant que formen part d’una única unitat familiar. Les quotes d’abonats i totes les tarifes s’actualitzaran un cop a l’any.

Per donar-se d'alta cal fer-ho presencialment a la recepció del CEM Montcada Aqua

Preus segons l'Ordenança número 2 reguladora dels preus públics pels serveis que es presten en les instal·lacions de Montcada Aqua

HORARI DE

LA INSTAL·LACIÓ

Dilluns - Divendres 07 - 23 hores

Dissabtes 08 - 21 hores

Diumenges 09 - 14 hores